Kwaliteit Arbo Milieu

Veiligheid en gezondheid

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om werken met veilige en goedgekeurde (arbeids)middelen. Veilig gedrag, heldere voorlichting aan de medewerkers, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en het regelmatig onderhouden en keuren van machines en middelen, zijn minstens zo belangrijk!

Ook de rol van organisatie overstijgende veiligheid (veiligheidsladder) speelt een steeds grotere rol.

Vanuit mijn ruime ervaring met o.a. het opzetten van RI&E, de BHV en preventiemedewerker maar ook met Explosieveiligheidsdocumenten binnen verschillende organisaties, kan LOF HRM je snel en doeltreffend ondersteunen op het brede gebied van: Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM).

Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM)

LOF HRM kan je ondersteunen en adviseren bij onder andere de volgende KAM diensten en adviezen:

N

Opstellen van diverse (veiligheid)formulieren en -documenten

N

RI&E-uitvoering; van start tot het opstellen van een plan van aanpak tot externe toetsing

N

Preventiemedewerker; van aanstelling tot en met begeleiding

N

Explosie Veiligheids Document

N

Casemanager verzuim, maar ook als contactpersoon met Arbodiensten of uitkeringsinstanties

N

Arbo- en verzuimbeleid opstellen en implementeren

N

BHV-organisatie; van opzet tot complete documentvorming

N

Veiligheidsladder

N

Organiseren van Toolbox meeting

N

Opstellen van energie- en afvalrapporten

N

Begeleiden van milieutoetsing en -controle

N

Milieuvergunningen; vanaf aanvraag tot realisatie

Hoge Arbo-boetes voorkomen?

Heb je nog geen RI&E uitgevoerd of heb je nog geen actueel plan van aanpak maar wil je graag  hoge Arbo-boetes voorkomen?