P&O Diensten 

P&O advies en ondersteuning

Er kunnen diverse redenen zijn waarom voor jou (tijdelijke) ondersteuning op het gebied van Personeel & Organisatie wenselijk of soms noodzakelijk is. LOF HRM kan je helpen met HR toegevoegde waarde te bieden aan je bedrijf, dat kan variëren van advies, een plan op maat of tot het concreet opstellen van overeenkomsten, formulieren en documenten.

Door mijn brede ervaring, het werken met uiteenlopende cao’s en voor verschillende organisaties, kan ik snel schakelen tussen diverse werkzaamheden en communicatieniveaus. 

P&O diensten en adviezen

LOF HRM kan je ondersteunen en adviseren bij: 

N

Duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning

N

Begeleiden of uitvoeren van beoordelingscyclus

N

Controle-actualiseren van het salaris- & functiegebouw, beloningsvraagstukken

N

In-, door- en uitstroom; d.w.z. het gehele Werving & Selectie traject inclusief arbeidsmarkt communicatie, opstellen VSO

N

Opleidingsplannen inclusief subsidie aanvragen

N

Verzuimbegeleiding; ook als casemanager

N

HR advies; zowel tactisch, operationeel als beleidsmatig

N

Opstellen P&O handboeken, procedures, documenten en reglementen

N

Juridische arbeidszaken

P&O formulieren en documenten

LOF HRM kan je ook van dienst zijn bij het vorm en inhoud geven van onder andere onderstaande P&O producten.

Opstellen van arbeidsovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten & P&O formulieren

De inhoud van een arbeidscontract wordt bepaald door het arbeidsrecht. Deze kan in de loop van de tijd wijzigen. Wel zo prettig om dan te kunnen rekenen op het advies en expertise van LOF HRM.

Opstellen van functieprofielen & functieomschrijving

Een functieprofiel is om meerdere redenen handig. Je kunt er nieuwe medewerkers mee werven en selecteren of je kunt het gebruiken als maatstaf voor het beoordelen van je medewerkers.

Personeelsdossier; opbouw, inhoud en actualiteit

Een juist en actueel personeelsdossier is belangrijk. Bijvoorbeeld voor het vastleggen van het functioneren en scholing van een werknemer. Maar ook bij ontslagzaken is een juist en volledig dossier van groot belang. 

Opstellen van personeelshandboeken &  reglementen

Heeft jouw branche geen CAO of gelden voor jouw organisatie speciale regels?  Juist dan is het belangrijk om zaken in detail vast te leggen. Zo is het voor elke werknemer duidelijk wat wel en niet kan.

Opstellen van arbeidsovereenkomsten, gebruiksovereenkomsten & P&O formulieren

De inhoud van een arbeidscontract wordt bepaald door het arbeidsrecht. Deze kan in de loop van de tijd wijzigen. Wel zo prettig om dan te kunnen rekenen op het advies en expertise van LOF HRM.

Opstellen van functieprofielen & functieomschrijving

Een functieprofiel is om meerdere redenen handig. Je kunt er nieuwe medewerkers mee werven en selecteren of je kunt het gebruiken als maatstaf voor het beoordelen van je medewerkers.

Personeelsdossier; opbouw, inhoud en actualiteit

Een juist en actueel personeelsdossier is om meerdere reden belangrijk. Bijvoorbeeld voor het vastleggen van het functioneren en scholing van een werknemer. Maar ook bij ontslagzaken is een juist en volledig dossier van groot belang. 

Opstellen van personeelshandboeken & -reglementen

Heeft jouw branche geen CAO of gelden voor jouw organisatie speciale regels?  Juist dan is het belangrijk om zaken in detail vast te leggen. Zo is het voor elke werknemer duidelijk wat wel en niet kan.

Staat jouw specifieke dienst of product hier niet bij?

Grote kans dat ik je door mijn ervaring toch verder kan helpen of adviseren.

Hoe komen we daarachter? Bel mij of stuur je vraag naar mij toe, dan bespreken we welke oplossing mogelijk is!