Explosie Velligheids Document opstellen?
Explosie Velligheids Document opstellen?

Een Explosie Veiligheids Document (EVD) kan verplicht zijn vanuit de Arbo wet én gevraagd worden vanuit de verzekeraar, hoe zit dat?

 

ARBO wetgeving

In Nederland zijn de richtlijnen met betrekking tot een EVD opgenomen in de ARBO wet- en regelgeving. Een EVD kan worden beschouwd als een verdiepende RI&E en ook deze moet worden getoetst. De industrie en het MKB hebben te maken met de ATEX 153 richtlijn.

 

De ATEX 153 is van toepassing op alle plaatsen waar ontploffingsgevaar kan bestaan denk hierbij aan gasexplosies of stofexplosies.

De ATEX 153 wordt toegepast op de (werk)omgeving, de procedures en de instructies van medewerkers en zorgt voor dat een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemer.


Verzekering gever

Ook een verzekering gever kan (vooraf) vragen naar een getoetst EVD. Stel dat er een brand of explosie ontstaat bij een bedrijf wat werkt met brandbare gassen, vloeistoffen of stofvormige producten, dan kijkt een verzekeraar vóór deze overgaat tot de schadevergoeding, onder andere naar een getoetst én actueel EVD.
Heeft een bedrijf deze niet of zijn de daarin afgesproken ATEX werkinstructies niet nageleefd dan kan de verzekeraar besluiten de schadevergoeding te verlagen of zelf niets uit te keren.

Dit kan een enorme impact hebben op de continuïteit van een bedrijf!


Wanneer een EVD?

 • zodra er binnen het bedrijf brandbare vloeistoffen worden verwerkt, gebruikt of aanwezig zijn.
 • zodra er binnen het bedrijf brandbare gassen worden verwerkt, gebruikt of aanwezig zijn.
 • zodra er binnen het bedrijf brandbare en relatief grote hoeveelheden stofvormige producten kunnen voorkomen.

Indien (één van) deze drie punten voorkomen binnen een bedrijf is de werkgever verplicht om te beoordelen of er sprake is van ATEX gevarenzone(s). Uitwerking en beoordeling van die gevarenzones vindt plaats door middel van het EVD.


Wat moet er in een EVD staan?

Afhankelijk van het type bedrijf, de werkzaamheden en werkprocessen worden de volgende onderwerpen beschreven en toegelicht:

 • Beschrijving van installaties, processen en/of activiteiten;
 • Beschrijving van gebruikte stoffen/veiligheidstechnische parameters;
 • Identificatie en beoordeling van de explosierisico’s;
 • ATEX zonering (gevarenzones of gevarenzone-indeling) van arbeidsplaatsen;
 • Maatregelen om ATEX gevarenzones te reduceren/verkleinen;
 • Maatregelen die genomen en benodigd zijn om ontstekingen te voorkomen;
 • Indien nodig, (technische)maatregelen die nodig zijn om de effecten van explosies te beperken;
 • Organisatorische maatregelen, waaronder werkprocedures, veiligheidsinstructie werknemers, toepassing werkvergunningen;
 • Markering van explosiegevaarlijke plaatsen en tenslotte;
 • Wie verantwoordelijk is voor het opstellen en bijhouden van het document.      


Externe toetsing

Toetsing vindt plaats door een externe kerndeskundige. Deze toetst en beoordeeld het EVD op:

 • Volledigheid: checkt het EVD met een controlelijst of deze compleet is.
 • Betrouwbaarheid: komt het EVD overeen met de werkelijkheid.
 • Actualiteit: wordt de actuele situatie weergegeven en zijn de nieuwste voorschriften toegepast.


Actueel houden!

Een belangrijke eis uit de ATEX 153 richtlijn is dat het EVD altijd actueel moet zijn.
Als er dus veranderingen plaatsvinden op de betreffende werkplek, aan de betreffende machine of installatie of de werkwijze veranderd, dan moet je het EVD updaten.
Zo heb je altijd een compleet inzicht in alle ATEX risico’s, kunnen je medewerkers veilig en gezond werken en voldoe je aan de eis van de verzekeraar.

 

Tip 1:
Informeer je werknemers als je bezig gaat met een EVD en betrek hun hierbij vanaf het begin. Zo kun je samen werken aan “veilig en gezond werken”

Tip 2:
Om explosiegevaar verder zo klein mogelijk te houden is gebruik van veilige apparatuur en installaties (ATEX 114) noodzakelijk.


EVD  laten opstellen of hulp daarbij nodig?

Het opstellen van een EVD kan een tijdrovende klus zijn, zeker als je daar niet bekend mee bent.

LOF HRM kan een compleet EVD voor je opstellen van begin tot het externe toets moment. Ook heeft LOF HRM contacten met externe kerndeskundige (hogere veiligheidsdeskundige) die het EVD aansluitend voor je kunnen toetsen.

Wil je alleen advies over het EVD of heb je beperkte ondersteuning nodig, ook dan kan LOF HRM je van dienst zijn.

Neem bij vragen gerust contact op met LOF HRM en laat je informeren.

Waarom LOF HRM?

5

Je eigen HR Professional altijd beschikbaar

5

Aantrekkelijke tarieven & flexibiliteit in afname

5

Actuele kennis van de arbeidsmarkt en wet & regelgeving

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in wat LOF HRM je te bieden heeft? Ik help je graag verder.

Staat jouw specifieke dienst of product hier niet bij?

Grote kans dat ik je door mijn ervaring toch verder kan helpen of adviseren.

Hoe komen we daarachter? Bel mij of stuur je vraag naar mij toe, dan bespreken we welke oplossing mogelijk is!