Hoe voer ik een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit?
Hoe voer ik een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uit?

Leestijd 5 minuten

Om een goed arbobeleid te kunnen voeren moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s op de werkplek. Met de RI&E moet het bedrijf gestructureerd de risico’s beschrijven en een plan van aanpak maken, zodat de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum worden voorkomen. Doe je dat niet, dan kan je bij de Inspectie door het SZW een boete krijgen.

 

Met de volgende 6 stappen zet je een RI&E op:

STAP 1: Moet ik een RI&E opstellen?
STAP 2: Risico’s inventariseren
STAP 3: Risico’s sorteren en evalueren
STAP 4: Plan van Aanpak
STAP 5: Toetsing van de RI&E of niet?
STAP 6: Plan van Aanpak toepassen

 

STAP 1: Moet ik een RI&E opstellen?

Ja, voor elke werkgever, ongeacht de omvang van het bedrijf, geldt de verplichting tot het opstellen van een RI&E.

Kleine bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld) kunnen ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

De Checklist Gezondheidsrisico’s is bedoeld voor ondernemers met weinig personeel en heeft een algemeen karakter.

Naast het opstellen van de RI&E is een werkgever ook verplicht een plan van aanpak op te stellen.

Zie daarvoor stap 4.

 

STAP 2: Risico’s inventariseren

Aan de hand van een digitale vragenlijsten op internet maak je een lijst met risico’s.

Er zijn per branche, maatwerk-RI&E’s beschikbaar, deze branche-RI&E bevatten specifieke vragen en onderwerpen uit jouw specifieke branche.

TIP: Maak je gebruik van een erkende branche RI&E en heeft je bedrijf minder dan 25 personeelsleden, dan hoef je de RI&E niet door een (externe) Arbo deskundige te laten toetsen. Dat scheelt weer kosten!

Zie daarvoor ook stap 5.

 

STAP 3: Risico’s sorteren en evalueren

De gevonden risico’s zet je op volgorde van belangrijkheid.

Hoe moet ik prioriteiten stellen voor de aanpak van de risico’s?
Vaak kunnen niet alle risico’s direct worden opgelost. Dan moet de werkgever prioriteiten stellen. Het advies van de arbodienst speelt hierbij een belangrijke rol; deze geeft aan welke maatregelen eerst zouden moeten worden uitgevoerd en van welke maatregelen het meeste effect kan worden verwacht. Het vaststellen van de prioriteiten dient met instemming van de Ondernemersraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) te worden gedaan.

 

STAP 4: Plan van Aanpak

Na de toetsing van de risico’s, maak je een planning om de beschreven risico’s op te heffen.

Na stap 3 heb je een lijst met “Things to Do”. In een plan van aanpak geef je aan welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen!

Probeer daarom de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. Ga één voor één de risico’s bij langs en geef precies aan hoe het voorkomen of verminderd moet worden, d.w.z.

  • Welke maatregel neem je om het risico te verminderen?
  • Wat is er daarvoor nodig?
  • Wie gaat ermee aan de slag, op welk moment wordt er gestart en binnen welke termijn is het uitgevoerd?
  • Wat zijn de kosten?

 

STAP 5: Toetsing van de RI&E of niet?

Meestal moet een Arbo deskundige de RI&E en het plan van aanpak toetsen, maar niet altijd.

Wanneer komt een bedrijf in aanmerking voor toetsingsvrijstelling?
Een bedrijf komt in aanmerking voor toetsingsvrijstelling wanneer het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Bij het bedrijf werken maximaal 25 werknemers (alle vestigingen samen)
  • Voor het opstellen van de RI&E wordt gebruikt gemaakt van een branche specifiek RI&E-instrument dat is goedgekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde Arbo-deskundige
  • Het bedrijf valt onder de betreffende branche.

 

STAP 6: Plan van Aanpak toepassen

In deze stap ga je aan de slag met het Plan van aanpak en stel je dit van tijd tot tijd bij.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de RI&E aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de organisatie. Een RI&E van 8 jaar oud zal al heel gauw verouderd zijn en niet meer aansluiten bij de risico’s die de werknemers nu lopen. Ondanks dat er in de Arbowet geen geldigheidstermijnen worden genoemd is het dus wel te adviseren om de RI&E eens in de zoveel tijd (bijvoorbeeld eens in de 3 jaar) na te kijken.

Maar als je grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet je de RI&E ook aanpassen. Nieuwe machines, een nieuwe manier van werken, een reorganisatie of een nieuwe locatie? Veranderingen in je bedrijf betekenen een aangepaste RI&E. Je inventariseert dan opnieuw welke risico’s er in jouw organisatie spelen.
Anderzijds kunnen ook ontwikkelingen in wetgeving een reden zijn om de RI&E aan te passen. In ieder geval is het van belang, het bijbehorende plan van aanpak aantoonbaar actueel te houden.

Voor aanvullende informatie over de RI&E en bron: zie www.rie.nl

 

RI&E uitbesteden?

LOF HRM kan een RI&E voor je uitvoeren. Zowel het gehele RI&E traject tot en met de eventueel noodzakelijke externe toetsing, maar ook (onder)delen.
Benieuwd hoe naar de mogelijkheden en de wijze van aanpak?

Kijk ook op de P&O tips hoge Arbo boetes voorkomen of neem contact op met LOF HRM!

Waarom LOF HRM?

5

Je eigen HR Professional altijd beschikbaar

5

Aantrekkelijke tarieven & flexibiliteit in afname

5

Actuele kennis van de arbeidsmarkt en wet & regelgeving

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in wat LOF HRM je te bieden heeft? Ik help je graag verder.

Staat jouw specifieke dienst of product hier niet bij?

Grote kans dat ik je door mijn ervaring toch verder kan helpen of adviseren.

Hoe komen we daarachter? Bel mij of stuur je vraag naar mij toe, dan bespreken we welke oplossing mogelijk is!