Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?
Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

Leestijd: 5 minuten

Voordat een werknemer aan het werk kan gaan, moeten er eerst een aantal zaken besproken en afgestemd worden tussen de werkgever en de werknemer, de zogenaamde arbeidsovereenkomst.

 

Schriftelijk of mondelinge arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is vormvrij, dat wil zeggen dat de werkgever en werknemer zelf mogen bepalen of ze afspraken mondeling of schriftelijk maken. Beide zijn juridisch geldig maar voor beide partijen is het verstandiger en duidelijker om dit wel op schrift te zetten. Het is een goede en duidelijke start van een samenwerking en voorkomt dat er later misverstanden ontstaan, of erger, het onduidelijk is wat er precies was afgesproken.

 

Bijkomend voordeel van een schriftelijke arbeidsovereenkomst:

 • Je kan als werkgever duidelijk afspraken maken over de contractvorm en lengte van de dienstverband.

Het voordeel daarvan is dat je bijvoorbeeld de keuze kan maken voor een oproepkracht overeenkomst of een contract voor onbepaalde tijd. Zo kan je vooraf al bepalen wanneer je afscheid van elkaar neemt en voorkom mogelijk op termijn een arbeidsconflict.

 

Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

Een werkgever is wettelijk verplicht (art.7:655 BW) om binnen 1 maand na indiensttreding van de werknemer, hem of haar een schriftelijk of digitaal overzicht te verstrekken met ten minste de volgende gegevens:

 • De naam en woon-/vestigingsplaats van de werkgever en werknemer.
 • De plaats(en) waar het werk plaats vindt.
 • De functie of de aard van het werk.
 • De datum waarop het dienstverband start.
 • Bij een tijdelijk contract: de looptijd van het contract.
 • De uren die er worden gewerkt: per dag of per week.
 • De hoogte van het loon en wanneer het salaris wordt uitbetaald.
 • Het aantal vakantiedagen en de hoogte van de vakantietoeslag.
 • De opzegtermijn van de werknemer en die van de werkgever, of de manier waarop deze laatste wordt berekend.
 • Of de werknemer gaat meedoen aan een pensioenregeling.

 

Aanvullend is het wenselijk om in de arbeidsovereenkomst, iets te vermelden over:

 • Of er een cao van toepassing is en zo ja, welke (het zogeheten incorporatiebeding).
 • Een mogelijke proeftijd.
 • Eventueel een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding en boetebeding.
 • In bijzondere gevallen: een afstandsclausule wat betekent dat, als de werknemer een uitvinding doet, deze toekomt aan de werkgever.
 • Andere afspraken die binnen het bedrijf gelden (bijvoorbeeld over een lease-auto, reiskosten, ziektekostenregeling, winstdeling, dertiende maand, kinderopvang en spaarregelingen).

Je bent vrij om onderling afwijkende afspraken te maken maar, deze afspraken mogen nooit slechter zijn (wel beter!) dan wat er in de wet of in de cao staat.

 

Leg wijzigingen schriftelijk vast!

Spreek je tussentijds mondeling iets nieuws af of wijzig je in overleg bepaalde punten uit de overeenkomst met je werknemer?
Leg dit dan schriftelijk vast en voeg dat toe als bijlage op de bestaande arbeidsovereenkomst.
Op deze manier zorg je ervoor dat je altijd nog op nieuwe afspraken kunt terugvallen.

 

Meer informatie of verder praten?

Voor aanvullende informatie over arbeidsovereenkomst en bron: zie de website van de rijksoverheid.

Waarom LOF HRM?

5

Je eigen HR Professional altijd beschikbaar

5

Aantrekkelijke tarieven & flexibiliteit in afname

5

Actuele kennis van de arbeidsmarkt en wet & regelgeving

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in wat LOF HRM je te bieden heeft? Ik help je graag verder.

Staat jouw specifieke dienst of product hier niet bij?

Grote kans dat ik je door mijn ervaring toch verder kan helpen of adviseren.

Hoe komen we daarachter? Bel mij of stuur je vraag naar mij toe, dan bespreken we welke oplossing mogelijk is!